دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

برنامه هفتگی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 
جهت مشاهده  برنامه هفتگی با توجه به سال ورود، بر روی فایل مد نظر کلیک نمایید.
 
 

ورودی / ترم

ترم 1 ترم 2 ترم 3 ترم 4 ترم 5

بهمن 92

AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE

مهر 93

AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE

مهر 94

AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE اصلاحیه  

مهر 95

AWT IMAGE AWT IMAGE اصلاحیه