دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 203 | تعداد کل بازدید های مطالب: 63,602 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

برنامه درسی و منابع

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

برنامه هفتگی

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

برنامه امتحانات

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

اطلاعیه ها

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

مبالغ شهریه

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

تماس با ما

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

تقویم آموزشی

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

برنامه امتحانات

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

برنامه درسی و منابع

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

ارتباط با ما

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

سما

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

مقطع علوم پایه (ورودی 92)

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

سرفصل دروس

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

مراکز آموزشی درمانی

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

آئین نامه

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

سرپرست آموزش پزشکی

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

ریاست دانشکده پزشکی

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

سرفصل دروس

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

کادر اداری

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

پذیرش

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

گالری

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

بیمارستان ها

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

نقشه دانشکده

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

درباره ما

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

اخبار مهم

صفحه 1 از 9    
اولین
قبلی
1