دانشکده پزشکی پردیس بین الملل

آقای دکتر مسعود ناصری پور
پست الکترونیکmasoodnpyahoo.com
شماره تلفن 86703403 – 88602212
رشته تحصیلی متخصص چشم پزشکی و فوق تخصص سرطان چشم
پست سازمانی رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران و پردیس بین الملل
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۳/۲۶

[ برگشت به فهرست افراد ]