دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

برنامه هفتگی

 | تاریخ ارسال: 1401/1/16 | 

برنامه هفتگی دانشجویان رشته پزشکی غیر ایرانی نیمسال دوم ۱۴۰۱-۱۴۰۰ (ترم ۱ تا ترم ۵)

کد دروس علوم پایه

برنامه هفتگی ترم پنجم دانشجویان پزشکی ورودی بهمن ۱۳۹۸

برنامه هفتگی ترم سوم دانشچویان پزشکی ورودی بهمن ۱۳۹۹

برنامه هفتگی ترم اول دانشچویان پزشکی ورودی بهمن ۱۴۰۰

برنامه هفتگی نیمسال اول دانشجویان پزشکی ایرانی (ترم ۴ ورودی بهمن ۱۳۹۸) در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰

برنامه هفتگی نیمسال اول دانشجویان پزشکی ایرانی (ترم ۲ ورودی بهمن ۱۳۹۹) در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰

برنامه هفتگی نیمسال اول دانشجویان پزشکی غیر ایرانی (ترم های مختلف) در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰

برنامه هفتگی دانشجویان پزشکی ایرانی پردیس بین الملل - ترم اول ورودی بهمن ۱۳۹۹

برنامه هفتگی دانشجویان پزشکی ایرانی پردیس بین الملل برنامه ترم ۲ ورودی بهمن ۱۳۹۸

برنامه هفتگی دانشجویان پزشکی ایرانی پردیس بین الملل برنامه ترم ۴ ورودی بهمن ۱۳۹۷

دفعات مشاهده: 2124 بار   |   دفعات چاپ: 122 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر