دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

برنامه هفتگی

 | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 
جهت مشاهده  برنامه هفتگی با توجه به سال ورود، بر روی فایل مد نظر کلیک نمایید.
 
 

ورودی / ترم

ترم 1 ترم 2 ترم 3 ترم 4 ترم 5

بهمن 92

مهر 93

مهر 94

اصلاحیه  

مهر 95

اصلاحیه