دانشکده پزشکی پردیس بین الملل- [اخبار پایگاه]
فوری: تغییر زمان آزمون های جامع علوم پایه و پیش کارورزی اسفند 95

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/11/18 | 

قابل توجه داوطلبان آزمون  جامع علوم پایه و پیش کارورزی اسفند 95

 

زمان برگزاری آزمون های جامع علوم پایه رشته های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی و آزمون پیش کارورزی

دانشگاه های علوم پزشکی مستقر در تهران (کلان منطقه 10 ) ،

در اسفندماه سال جاری از تاریخ 95/12/5  به تاریخ 95/12/19  تغییر یافت.

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده پزشکی پردیس بین الملل:
http://iums.ac.ir/find.php?item=122.30122.35658.fa
برگشت به اصل مطلب