دانشکده پزشکی پردیس بین الملل- [اخبار پایگاه]
اعلام منابع آزمون جامع علوم پایه و پیش کارورزی 96

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/1/5 | 

جهت مشاهده منابع  بروی لینک ها  کلیک نمایید.

منابع آزمون جامع علوم پایه شهریور 96

منابع آزمون  پیش کارورزی شهریور 96

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده پزشکی پردیس بین الملل:
http://iums.ac.ir/find.php?item=122.30122.36918.fa
برگشت به اصل مطلب