دانشکده پزشکی پردیس بین الملل- ریاست دانشکده پزشکی
ریاست دانشکده پزشکی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 

دکتر مسعود ناصری پور

رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران و پردیس بین الملل

استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران

متخصص چشم پزشکی و فوق تخصص سرطان چشم

ایمیل : masoodnp@yahoo.com

تلفن: 86703403 – 88602212 

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده پزشکی پردیس بین الملل:
http://iums.ac.ir/find.php?item=122.6669.42834.fa
برگشت به اصل مطلب