دانشکده پزشکی پردیس بین الملل- تقویم آموزشی
تقویم آموزشی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 
جهت مشاهده تقویم آموزشی بر روی فایل مد نظر کلیک نمایید.
 

دریافت فایل تقویم 95.pdf   [حجم: 430 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/6/1]
دریافت فایل تقویم93.pdf   [حجم: 436 کیلوبایت]   [تاریخ: 1393/5/13]
دریافت فایل تقویم 94.pdf   [حجم: 429 کیلوبایت]   [تاریخ: 1394/4/31]
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده پزشکی پردیس بین الملل:
http://iums.ac.ir/find.php?item=122.6670.48050.fa
برگشت به اصل مطلب